Greška
Home » NACIONALNI PARKOVI
Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)?etina (?esk republika)English (United Kingdom)Italian - ItalyCroatian(HR)French (Fr)

APARTMANI PERI?

 
Nacionalni parkovi u Dalmaciji
biokovo16Hrvatska ima osam nacionalnih parkova i deset parkova prirode i ve?inom u Dalmaciji. Hrvatska, sa parkovima prirode sa prekrasanim kontrastima  daje  puno vie posjete obale i nude svijet raznolikosti i mogu?nosti za eta?e, planinare, bicikliste i mornara. Ulaznice su nominalne ako oni uop?e postoje, a ve?ina parkova nemaju odre?enu otvaranje i zatvaranje.Srednja Dalmacija ima 2 zati?enih prirodnih podru?ja: mountain Biokovo   is  je je park prirode. Biokovo je drugi najvii planinski lanac u Hrvatskoj.


krka_6Biokovo se prostire du dalmatinske obale Jadranskog mora, izme?u rijeka Cetine i Neretve. Rijeka Krka, vjerojatno najljepia od svih rijeka u hrvatskom kru, je i nacionalni park. Rijeka te?e kroz kanjon, a zatim kao da smanjuje svoj put prema moru, oblikuje jezera, slapove i brzake. NP Krka, zauzima povrinu od 142 ?etvornih kilometara i uklju?uje dvije tre?ine rijeka . Najbolje i najposje?enija mjesta u parku su njegove veli?anstveni slapovi, uklju?uju?i i Skradinski buk koji su jedan od najpoznatijih hrvatskih znamenitosti. 


krka_6Krka:
Sa svojih sedam impresivnim slapovima Krka je prirodni fenomen. vie...
biokovo_6 Biokovo:
Jedinstven morska pojas, prekriven jamama, piljama i ponorima. vie...
plitvice_1 Najstariji nacionalni park u Hrvatskoj i jedan od najljepih na svijetu. vie... kornati_6Kornati:
Izuzetan krajolik ljepote, raznolikosti obale i morski ekosustav. vie...
paklenica_1Paklenica:
Impresivni kanjoni urezana okomito u junim obroncima Velebita. more...